MHP temizlendikçe güçleniyor
Eren Ermiş

Eren Ermiş

erenermis99@gmail.com

MHP temizlendikçe güçleniyor

04 Aralık 2018 - 10:06

Türk siyasi partilerini son yıllardaki söylem ve eylemlerine göre değerlendirdiğinizde, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğünü” esas alan anlayışla hareket eden ve bu ilkeye şaibe bulaştırmayan tek partinin MHP olduğunu göreceksiniz. Geçmiş yıllarda, diğer partilerin adeta söz kesereknişanlılık yaparak bitirme gayretlerinde olduğu Milliyetçi Hareket Partisi, siyasal organizasyonların yanı sıra medyatik manipülasyonların hedefi haline dönüşmüş, tüm bunlardan “milletinin desteğiyle” çıkmayı başarmıştır. Çünkü MHP, gücünü milletinden alan bir partidir. Gerektiğinde milletçe uyarılmış, ama siyaset sahnesinden uzaklaşmasına müsaade edilmemiştir. Bugün gelinen noktada iktidarın tek alternatifi MHP’dir. Dünyadaki siyasal gelişmeler, bölgemiz coğrafyasında yaşanan olaylar, Türkiye üzerinde oynanan oyunlar, sınır hattındaki terörist üretimi, iç savaş planı hevesleri, çeşitli kaoslar, bizlere gösteriyor ki “milli birlik ve beraberlik” ilkesinin yanı sıra “devletin bölünmez bütünlüğünü” temeline oturtmuş bir anlayışa itimat etmek. Kuru kuruya değil, bu politikaları sloganlaştırmaktan öteye giden, sahada varlığını hissettiren bir siyasal hareket.
*
Cumhur İttifakı’nın varlık sebebi nedir, nasıl doğmuştur?
Türk siyasetini, 15 Temmuz 2016 dönüm noktası baz alındığında “öncesi” ve “sonrası” olarak ikiye ayırırsak, politik değişikliğe giden tek parti MHP’dir. Fetullahçı yapılanmanın devleti ele geçirme hevesini, asker üniforması altında aradığı bu fanteziyi tespit eden ve kalkışmanın daha ilk dakikalarında “demokrasiye ve devlete bağlılığını” ilan eden, “meşru hükümetin yanındayız” deme cesaretini ortaya koyan tek parti MHP’dir. Diğer siyasi partiler “denge, durum, vaziyet” anlayışına göre gizliden tavır almak istese de, MHP’nin bu çıkışı ve duruşu, siyasal örgütleri de –mecburen- “devletin bölünmez bütünlüğü” tarafına, safına itmiştir. Gerçekte ve özde, bu ilkelerin benimseyici ismi MHP’dir.
Mevcut iktidarın yanındayız mesajı, Cumhur İttifakı’nı mecbur kılmıştır. Fetullahçı teröristler gibi PKK ve uzantısı diğer terörist grupların nüfuz ettiği siyasal partilerin temizlenmesi, devlet kurumlarına aktarımı yapılan ajanların, hainlerin, teröristlerin bertaraf edilmesi şarttır. Dolayısıyla Cumhur İttifakı, yakın geçmişte yaşadığımız ve yakın gelecekte yaşayacağımız seçimler için ortaya atılan küçük senaryolarla sınırlandırılamaz. Cumhur İttifakı, devleti düzlüğe çıkarana kadar sürmelidir.
*
Gerek MHP içerisinde gerekse AK Parti içerisinde bu ittifakın sonlanmasını hayal eden isimler vardır. Henüz ittifakın maneviyatını anlayamamış, kavrayamamış ve mantığını telakki edememiş kişiler bu serzenişlerinde haklıdır ama doğru değildir. Bir başka anlamda, ittifakın bozulmasını isteyen, az önce sıraladığım hain şebekelerin de bir arzusudur.
MHP’den ayrılıp parti kuranlar veya başka partilerde yoluna devam edenlerin sonu tükenmişliktir. Çünkü MHP’nin siyasi anlayışında “ben merkezi” yoktur. Hiç kimsenin eksikliğinde yıkılmayacak temellerle oluşturulan parti, yine hiç kimsenin el çekmesiyle kopmayacak bir beraberlik ruhuna sahiptir. Bu sebeple İla’yı Kelimetullah ülküsü, Turan hedefi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğü halis niyetlerdir.
MHP’yi içeriden kuşatmak isteyenler de amaçlarına ulaşamamış; partiyi terk ederek MHP’nin güçlenmesini sağlamışlardır. Bugün gelinen noktada, ağır aksak kanatlarını kırmış, kokuşmuş bedenleri temizlemiş, yavaşlatan bagajlarını atmış bir MHP vardır. Yenilendikçe güçlenen MHP, başını sol grupların çektiği muhalefet çizgisinden uzaklaşmış, sağ’ın tam merkezinde yön veren parti konumuna gelmiştir.
Temel ilkelerinden şaşmadan politika yapan MHP’nin bu eksen yenilemesi Türk Milleti’nin takibindedir. Her zaman ihtiyaç duyulduğu gibi, dünde daha çok ihtiyaç duyulan MHP, milletinin desteğiyle güçlenerek yoluna devam edecektir…

YORUMLAR

  • 0 Yorum